Y Blog

5 stori, 15 munud.

Iau, 17 o Orffennaf, 2014.

Wilton’s Music Hall.

7.30yh.

Straeon 5×15 yn dod a Gruff Rhys, Sam Lee, Jocelyn Pook, Jon Ronson a Viv Albertine at eu gilydd.

5 stori. 15 munud yr un.

ai_5x15_blog_image

 

Liberty

Sengl newydd Gruff Rhys, ‘Liberty (Is Where We’ll Be)’ yn cael ei rhyddhau ar 21ain o Orffennaf…dyma fe, i chwi!

#americaninteriordesigner

album-mockup

Beth am ail-greu clawr American Interior ac ennill box-set American Interior.

Postiwch eich llun gyda #americaninteriordesigner ar

Noson Agoriadol American Interior, Caerdydd

Close up Chapter blog

Noson Agoriadol American Interior, Am Y Tro Cyntaf Yn Ewrop, Heno!

Bydd y ffilm ddogfen American Interior gan Dylan Goch a Gruff Rhys yn cael ei harddangos yn gyhoeddus heno am y tro cyntaf yn Ewrop.

Diolch i ganolfan y Chapter am ein gwahodd.

Bydd yr artist gweledol Phil Collins yn cyflwyno’r noson ac yn holi y tîm cyfarwyddo ar ôl i’r taflunydd ddiffodd am y noson.

Bydd mwy o bethau difyr a dirgel yn digwydd yn ddi-os!

Cyhoeddiad!

Gruff-Live-Date-Promo-Shot-WEB

Ynglyn a:

Cyngerdd Pop

ar gyrion

Caerdydd!

 

Bydd y cerddor Gruff Rhys yn canu caneuon yn nghanolfan Acapela, Pentyrch ar yr ail o Fai.

 

Bachwch eich tocynnau

I Grombil Cyfandir Pell

Yn 2012 bum ar daith o gyngherddau ymchwil i grombil yr Unol Daleithiau yn dilyn taith flaenorol yr anturiaethwr John Evans – perthynas pell i mi or Waunfawr.

Gadawodd Evans (Ieuan ap Ifan iw fam) Eryri yn 1792, gan hwylio i Baltimore cyn ymgolli i’r gwyll ar daith gerdded hirfaith yn y gobaith o ddarganfod Y Madogwys – llwyth brodorol o siaradwyr Cymraeg a disgynyddion honedig y tywysog Madog a ‘ddarganfyddodd’ America yn 1170. Dros gyfnod o saith mlynedd a sawl antur anghredadwy yn chwilio am y llwyth chwedlonol cafodd ddylanwad syfrdanol ar ddaearyddiaeth gogledd America. Dylanwad pell-gyrhaeddol sy’n parhau hyd heddiw.

Dilynais ei lwybr o’r dinasoedd dwyreiniol, ar hyd dyffryn yr Ohio, ac i fyny afon y Mississippi. Yn St Louis ymunodd fy nghyfaill Kliph Scurlock or Gwefusau Tanllyd a’r daith, ac ar ol teithio rhan o’r Missouri mewn cwch sigledig fe ddechreusom recordio record hir yn ninas Omaha gyda’r bonheddwr Mike Mogis, cyn hwylio mlaen i diriogaethau cenhedloedd gwreiddiol yr UMOnHOn a’r Mandaniaid. Dyma’r llwythi a gysgododd Evans rhag llawer tymhestl ddwy ganrif ynghynt. Cofnododd Dylan Goch – cyfarwyddwr y ffilm ‘Separado!’ – y daith gyfan ar gyfer dogfen newydd a elwir ‘I Grombil Cyfandir Pell.’ Wedi dychwelyd i Walia dêg ysgrifennais lyfr yn fy ail iaith o dan y teitl ‘American Interior’ yn ogystal a record hir amlieithog or un enw. Bydd Ap yn cyd-fynd fel cydymaith i’r gwrthrychau uchod.

Ni welwyd John Evans ers 1799. Erbyn hynny roedd yn byw yn nhiriogaeth Spaeneg yr America yn arddel yr enw Don Juan Evans. Byddaf yn teithio Cymru, gan cychwyn y gwanwyn hwn, yn adrodd ei hanes mewn ffurf caneuon. Ac yn ceisio ateb y posau canlynol:

A ddarganfyddodd Evans y llwyth colledig Cymreig? Ble claddwyd ef? Beth sy’n cyflyru pobl i adael eu cynefin ag ymgolli eu hunain mewn anturiaethau ffôl boed yn ryfela, celfyddyd neu hyd yn oed gystadlaethau sponcen rhyngwladol?

Atebion i hyn oll, a mwy! Yn y nwyddau isod: I Grombil Cyfandir Pell ag American Interior. Ar gael ar bob dyfais fecanyddol o dan haul o fis Mai ymlaen.

Diolch am ddarllen yr uchod, ac ysdywed John Evans:

‘Y Madogwys Neu Angau’